Obchodné podmienky

Perly.sk - Perly a šperky z perál

Ak ste predajca a máte záujem o spoluprácu kontaktujte nás:
tel. číslo: 0918 689 307
prípadne mailujte na : perly@perly.sk, info@perly.sk

Ceny uvedné v našom elektronickom obchode Perly.sk sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny sú individuálne. Cenovú ponuku šperkov a perál vypracujeme podľa množstva a druhu objednaného tovaru.

Pozor!!!

Ponúkame 2% zľavu na každý ďalší nákup na celý sortiment tovaru pre zákazníkov, ktorí budú šíriť dobré meno nášho webu jednoducho kliknutím na ikonu "Páči sa mi to" na stránke Facebooku.

Zľavu uplatníte uvedením Vášho facebookového mena v poznámke objednávkového formulára nákupného košíka objednávky. Poznámku formulujte nasledovne: Uplatňujem zľavu 2% za "Páči sa mi to" od (Vaše facebookové meno).

Facebookovú zľavu 2% môžu uplatniť zákazníci len vtedy, ak súčet všetkých zliav získaných aj inou cestou neprekročí 5%. To znamená, že maximálna zľava na tovar je 5%.


Objednávanie tovaru:

 

Tovar je možné objednať prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode Perly.sk - Online shop, alebo e-mailom zaslaním e-mailovej správy na objednavky@perly.sk s týmito náležitosťami:

1) Vaše meno, adresa, tel. číslo, e- mailová adresa a pre obchodníkov názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo príp. faxové číslo, e-mailová adresa

2) Predmet objednávky (kód a popis šperkov, množstvo)

3) Spôsob platby (dobierka alebo na bankový účet)

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje záväznosť a súhlasí s obchodnými podmienkami. O prijatí objednávky ako aj o vybavení budete informovaní na Váš e-mail uvedený pri objednávke. Pokiaľ Vám nepríde potvrdenie prijatia objednávky, kontaktujte nás.

Dodanie tovaru:


Zasielanie tovaru je bežne uskutočňované prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistená listová zásielka, alebo kuriérom Slovenskej pošty. Šperky doručujeme spravidla do 2 pracovných dní od nášho potvrdenia objednávky na Vami uvedenú adresu. Pri potrebe expresného doručenia nás prosím kontaktujte telefonicky. Poštovné a balné v rámci Slovenska poistenou listovou zásielkou účtujeme 5 EUR pri objednávkach do 80 EUR, pri objednávkach nad 80 EUR poštovné a balné neúčtujeme. Doprava kuriérom je účtovaná v sume 10 EUR bez obmedzenia. V sume je započítané aj darčekové balenie podľa typu objednaných šperkov. Osobné prevzatie je možné po dohovore u nás na predajni v Martine. Cena poštovného a balného mimo územia Slovenskej republiky je individuálna a výšku určíme podľa krajiny doručenia a množstva objednaného tovaru. Pri väčšine drahších šperkov máme dopravu zdarma aj do Českej republiky - je to uvedené priamo v popise šperku.  

Zrušenie objednávky:


Objednávku je možné zrušiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V tomto prípade nás musíte v uvedenej lehote informovať o zrušení objednávky na e-mailovú adresu info@perly.sk

Pri zrušení objednávky fyzických osôb uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky. Obchodníci uvedú názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo a číslo objednávky. V prípade, že tovar ešte nebol zaslaný na Vašu adresu, objednávka bude stornovaná bez ďalších záležitostí.

V prípade, že tovar bol už zaslaný alebo už doručený na Vašu adresu, kompletný a nepoškodený tovar v pôvodnom obale pošlite späť na našu adresu spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru. Cena tovaru Vám bude vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky.

Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť na celkovú hodnotu tovaru, aby ste pri náhodnom poškodení tovaru Slovenskou poštou neznášali následky.

Objednávku nie je možné zrušiť, ak bol šperk vyrábaný na mieru podľa osobných požiadaviek, alebo ak bol šperk prevzatý osobne (nebol zasielaný).

Záručné podmienky a reklamácia:


Záručné podmienky sú plnené v súlade s platným obchodným a občianskym zákonníkom. Na tovar poskytujeme 2-ročnú záruku od doby prevzatia tovaru. Zásielky na pošte preberajte iba nepoškodené. V prípade poškodenia zásielky poštou žiadajte spísanie zápisnice o poškodení.

O vzniknutej skutočnosti nás čo najskôr informujte, aby sme dohodli ďalší postup vybavenia objednávky. Celý reklamačný proces s

poštou znášame my - spravidla všetky zásielky sú nami poistené na celkovú hodnotu tovaru.

V prípade, že na zakúpenom tovare bolo po doručení zistené poškodenie alebo závada, tovar bezodkladne reklamujte na e-mailovej adrese info@perly.sk

Pri reklamácii fyzických osôb uveďte meno, priezvisko, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady. Obchodníci uvedú názov a sídlo firmy, IČO, DIČ, tel. číslo, číslo objednávky a popis závady . Kompletný tovar v pôvodnom obale pošlite späť na našu adresu spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru.

    Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, alebo chyby materiálu. Nevzťahuje sa však na mechanicky poškodený tovar, chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním, na sčernanie strieborného šperku a na roztrhnutie retiazky. Starostlivosť o naše šperky si môžete pečítať tu.  Pri oprávnenej reklamácii máte nárok na bezplatné odstránenie závady v zákone stanovenej lehote, pričom sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol šperk v oprave.

Pri zasielaní odporúčame tovar poistiť na celkovú hodnotu tovaru aby ste pri ďalšom náhodnom poškodení tovaru Slovenskou poštou neznášali následky.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ*.

V zmysle ustanovenia §12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ( zákon č. 102/2014 Z.z. ) má nakupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu buď poštou ( viď. nižšie ) alebo e-mailom na perly@perly.sk. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícií aj našej stránke www.perly.sk. 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu: Ing. Branislav Čech – Perly.sk, Budovateľská 659/11, 038 52 Sučany.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku ( v súlade s §458 ods.1 obč. Z. ). Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „ kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy a charakteristík tovaru. Ak spotrebiteľ tovar ( vrátane jeho príslušenstva ) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovaru doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy ( nie je podmienkou ), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup. 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytnuté darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

Právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť „ podnikatelia*“ ( napr. obchodné spoločnosti, podnikatelia, živnostníci), ak tieto osoby uskutočnili objednávku v rámci predmetu svojej činnosti, resp. ktorí pri objednávke uviedli IČO a DIČ. Keďže tieto osoby nie sú v zmysle vyššie uvedeného zákona spotrebiteľom, nepožívajú ochranu, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji poskytuje. Zmluvný vzťah uzatvorený s týmito subjektmi sa primerane upravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

*Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

*Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

*Podnikateľom sa rozumie:

-osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

( vyplňte a zašlite tento formulár len  prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:

Ing. Branislav Čech – Perly.sk

Budovateľská 659/11

038 52 Sučany

Tel.: 0918 689 307

perly@perly.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Dátum objednania/dátum prijatia (*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.